nl
en

NEWS
MEMBERS
TRAJECT
TRAINING

Disclaimer dKvhT.nl

De deelnemers van de trainging de 'de Kunst van het Tentoonstellen' - een trainging gefaciliteerd door het Van Gogh Museum Amsterdam in samenwerking met De Mesdag Collectie in Den Haag - besteedden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De deelnemers van de training dKvhT alsmede alle betrokken partijen en toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet.

De deelnemers van de trainging dKvhT alsmede alle betrokken partijen en toeleveranciers van informatie zijn niet verantwoordelijk voor de hyperlinks vanaf deze site of naar de sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat de deelnemers van de trainging dKvhT alsmede alle betrokken partijen en toeleveranciers van informatie gelieerd zijn aan de desbetreffende organisaties, noch dat De deelnemers van de trainging dKvhT alsmede alle betrokken partijen en toeleveranciers van informatie, de inhoud van de desbetreffende website(s) onderschrijven. Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina's van deze website in uw website is echter niet toegestaan.

De deelnemers van de trainging dKvhT alsmede alle betrokken partijen en toeleveranciers van informatie zijn niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. De inhoud van deze website is beschermd op grond van de auteurswet. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

U kunt contact opnemen middels het sturen van een email naar:
etenbijdekunstenaar@gmail.com