nl
en

Cursus: de Kunst van het Tentoonstellen

Wil je leren om een tentoonstelling te maken? Meld je aan voor de cursus ‘De kunst van het tentoonstellen’ en maak kennis met de vele aspecten rond de organisatie van tentoonstellingen.

De cursus is gericht op mensen uit de creatieve en museale sector, zoals beeldend kunstenaars, fotografen, ontwerpers, kunsthistorici, die de ambitie hebben om tentoonstellingen te maken en te organiseren. Dit traject biedt een eerste verkenning en de mogelijkheid om een waardevol netwerk van professionals uit het werkveld van de beeldende kunst op te bouwen.

De cursus

De verkenningstocht leidt onder meer langs het museum, het kunstenaarsinitiatief, de galerie en de fondsen die subsidies kunnen verlenen. De gesprekken gaan over de drijfveren en het profiel van de hedendaagse curator. Daarnaast ontmoet je specialisten op het gebied van communicatie, vormgeving, financiën, fondsenwerving en organisatie van tentoonstellingen.

Expositie als afsluiting

De deelnemers trekken wekelijks door Nederland om tentoonstellingen te bezoeken. Parallel daaraan ontwikkelen en organiseren zij gezamenlijk een expositie, die als een master proof zal gelden voor de afsluiting van het traject. Deze tentoonstelling zal net als vorig jaar plaatsvinden in De Mesdag Collectie in Den Haag.

Wat houdt de cursus in?

* Wekelijks tentoonstellingsbezoek onder begeleiding.
* Continue begeleiding door projectmanager en supervisor.
* Masterclasses door specialisten uit de kunstwereld.
* Voorbereiding en uitvoering tentoonstelling onder leiding van supervisor en projectmanager met hulp van specialisten uit het veld.
* Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat.

Voor wie?

Ben je een jonge, creatieve professional of ben je werkzaam in de museale sector, en heb je de ambitie om tentoonstellingen te maken en te organiseren? Meld je dan nu aan! Uit alle aanmeldingen worden 15 deelnemers geselecteerd uit de wereld van onder meer kunst, media, fotografie, mode en design. De voertaal is Nederlands.

Werkwijze

Deelnemers worden in drie groepen verdeeld, die ieder een projectplan maken. Een commissie zal hieruit het plan kiezen dat uitgewerkt wordt tot een tentoonstelling. Verdeeld in groepjes van curatoren, projectleiders, fondsenwervers, ontwerpers en publiciteitsmedewerkers, gaan de deelnemers gezamenlijk de tentoonstelling realiseren.

Begeleiding

* Supervisor: Edwin Becker, hoofdconservator tentoonstellingen van het Van Gogh Museum.
* Projectmanager: Els Reijnders, free-lance curator.
* Specialisten uit de wereld van de kunst.

Locaties

* De masterclasses worden gehouden in het auditorium van het Van Gogh Museum.
* De begeleiding zal plaats vinden in het Van Gogh Museum.
* Tentoonstellingsbezoek door heel Nederland.

De tentoonstelling

De volgende tentoonstelling in De Mesdag Collectie zal te zien zijn vanaf augustus tot november 2018.

Meer informatie

Wil je meer weten over De kunst van het tentoonstellen, neem dan contact op met Els Reijnders of Edwin Becker via: